Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) zijn zeer verontrust over de recente toename van het aantal brandstichtingen, bekladdingen en bedreigingen van Marokkaanse Moskeeën. Het SMN en de RMMN gaan samenwerken aan een verscherpt toezicht op Moskeeën. Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) zijn zeer verontrust over de recente toename van het aantal brandstichtingen, bekladdingen en bedreigingen van Marokkaanse Moskeeën. Het SMN en de RMMN gaan samenwerken aan een verscherpt toezicht op Moskeeën om de veiligheid van moskeegangers zoveel mogelijk te garanderen en roepen de autoriteiten op een actieve bijdrage te leveren aan het bestrijden van dit geweld. Ook roepen zij moskeebestuurders op om van elk incident melding te doen bij de politie en het antidiscriminatiebureau in hun stad of regio.

Gisteren werd Nederland opgeschrikt door de brandstichting bij de Marokkaanse moskee in de Groningse wijk Selwerd. Dit voor de tweede keer binnen zes maanden. Verontrustend is dat dit incident niet op zich zelf staat. Het SMN en de RMMN stellen op basis van mediaberichten, onderzoek en eigen signalen vast dat er sprake is van een flinke toename van gevallen van brandstichting, bekladding en bedreiging in de afgelopen twee jaar. In het afgelopen jaar hebben zich verschillende geweldsincidenten voorgedaan in onder andere Zoetermeer, Roosendaal, Veenendaal, Ede, Haarlem en Groningen. In Zoetermeer werd bij een moskee een molotovcocktail naar binnen gegooid. In Roosendaal lag een dood schaap beklad met de tekst ‘No Mosk’ op een terrein waar een nieuwe moskee zal komen. In Limburg werden bij een aantal Moskeeën anti-islam pamfletten bezorgd.

Deze toename van het aantal geweldsincidenten tegen Moskeeën is naar ons oordeel een direct gevolg van de groeiende anti-islam houding en extreemrechtse radicalisering in Nederland. Het SMN en de RMMN roepen bestuur en politiek, zowel landelijk als lokaal, op om alles te doen om de veiligheid van Moskeeën en moskeegangers te garanderen, de daders actief op te sporen en te vervolgen en beleid te ontwikkelen om deze ontwikkeling te keren.

Het SMN en de RMMN hebben zelf het initiatief genomen tot een verscherpt toezicht op Moskeeën. Ook zullen zij moskeebestuurders oproepen om alert te zijn en van elk incident melding te doen bij de politie en het antidiscriminatiebureau in hun stad of regio. Het SMN zal de landelijke overheid aanspreken op haar verantwoordelijkheid in het bestrijden van discriminatie en racisme en vragen om extra maatregelen in aanvulling op de reeds bestaande beleidsmaatregelen.