De recente uitspraken van de privé-secretaris van paus Benedictus XVI , Georg Gänswein, over de islam in Europa, heeft bij een aantal moslimorganisaties in Nederland tot kritische reacties geleid.
Donderdag 02 augustus 2007 | Redactie Wereldjournalisten
beeld/2007/08/Gaenswein1.jpg - Gaenswein, prive-secretaris paus

In de Süddeutsche Zeitung Magazin van vrijdag 27 juli jl. doet Gänswein een aantal uitspraken over de islam in Europa. Zo zegt hij onder meer “Pogingen om het Westen te islamiseren moeten niet worden veronachtzaamd” en “Het gevaar voor de identiteit van Europa die ermee samenhangt moet niet worden genegeerd uit een verkeerd begrepen respect”. De Nederlandse Moslim Raad (NMR) en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMNN) reageren kritisch op de uitspraken van Gänswein.

De RMMN ziet dat soortgelijke uitingen de laatste tijd steeds vaker worden gedaan met als gevolg het toenemen van een verwijdering tussen bevolkingsgroepen. Dat dergelijke uitspraken afkomstig zijn van één van de hoogste vertegenwoordigers van de christelijke kerk, verbaast de RMMN dan ook en wijst de RMMN af. “De Islam is een levenswijze die net als de andere monotheïstisch godsdiensten, het Christendom en het Jodendom, kernwaarden zoals respect, vrede en rechtvaardigheid hoog heeft staan. De Islam moet daarom niet gezien worden als een bedreiging voor Europa en/of de Europese identiteit, maar juist als een onderdeel daarvan.

Identiteit

De NMR stelt dat het eigen is aan wereldgodsdiensten om uit te gaan van de eigen identiteit. “…want wereldreligies hebben weliswaar respect voor de identiteit van individuen en culturen, maar altijd slechts in beperkte mate. Voor zover de mens onheilig is wordt hij opgeroepen zijn leven te heiligen, voor zover hij zondig en ongelovig is wordt hij opgeroepen zich te bekeren. Godsdiensten roepen dus voortdurend individu en samenleving op hun identiteit kritisch te bezien en zo nodig bij te stellen conform de waarden die kenmerkend zijn voor het koningschap van God: monotheïsme, liefde, vrede, gerechtigheid, barmhartigheid, geestelijke vrijheid.

Dat wil niet zeggen dat de NMR haar ogen sluit voor de misstanden die er bestaan binnen de Nederlandse en internationale moslimgemeenschap zoals Holocaustontkenning, antisemitisme, ontrechting en uitsluiting van vrouwen, radicalisme, apologie voor terreur, huiselijk geweld, vrouwenbesnijdenis en eerwraak. Zaken die de NMR afwijst. De NMR beschouwt de rooms-katholieke kerk als ‘concullega’, maar stelt dat beide tradities van groot potentieel nut zijn bij het opbouwen van een “… positieve, dynamische identiteit in een uitdagende, maar soms ook verwarrende episode in de geschiedenis van Europa.”
Beide organisaties pleiten voor de voortzetting van de in de praktijk al bestaande interreligieuze ontmoeting zodat er meer wederzijds respect ontstaat voor elkaars culturele en religieuze achtergronden.

 

http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2007/08/02/moslimorganisaties_laken_uitspraken_ganswein/print/