Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) en de Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) roepen Marokkaans-Nederlandse moslims en niet-moslims in de naam van vrede, respect en solidariteit op om as. zondag 25 januari aanwezig te zijn bij de Auschwitz-herdenking in Amsterdam.

Het SMN en de RMMN sluiten zich hiermee aan bij de oproep die van minister Van der Laan gisteren deed om bij deze herdenking aanwezig te zijn als een stap in het proces om meer begrip te krijgen voor elkaars gevoelens.
Juist in deze tijd van oplopende spanningen tussen joodse en Marokkaanse Nederlanders is dit van belang. De afgelopen weken zijn de gemoederen in Nederland hoog opgelopen door de oorlog in Gaza. Bijna dagelijks zijn er betogingen geweest om een einde te maken aan de oorlog in Gaza en het menselijk leed. Veel Marokkaanse Nederlanders waren bij deze acties betrokken. Zij gaven daarmee uiting aan hun woede over de Israëlische inval en over de opstelling van de Nederlandse regering. Het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten als het gaat om mensenrechten en democratie en dat moslims overal ter wereld aan het kortste eind trekken zit diep.

Het SMN en de RMMN maken zich zorgen over de gevolgen van het conflict op de verhoudingen tussen joodse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders, moslim en niet-moslim. De ervaring leert dat de emoties die het Israëlisch-Palestijnse conflict oproepen ook in Nederland een goede voedingsbodem vormen voor het uit elkaar groeien van bevolkingsgroepen. Er dreigt een verharding van de onderlinge verhoudingen, een groei van onbegrip, afkeer, discriminatie en haat.
Dat mogen we niet laten gebeuren.

Om een gedeelde toekomst dichterbij te brengen moeten we juist ook naar elkaars verleden kijken. We moeten weet hebben van elkaars geschiedenis, van de hoogte- en dieptepunten. Maar juist ook van het ervaren leed van gisteren dat mede vorm geeft aan de identiteit van vandaag. Alleen dan kan er – ondanks grote verschillen in opvatting over politiek en samenleving – iets ontstaan als wederzijds begrip en onderlinge toenadering.
In dat perspectief is het van groot belang dat Marokkaanse Nederlanders, moslim en niet-moslim, kennis hebben van het onbeschrijfelijke leed dat de joden tijdens de Holocaust is aangedaan en laten zien te willen delen in de herdenking ervan. Met deze uiting van respect en solidariteit kunnen zij ook een bijdrage leveren aan het ontstaan van meer begrip van joodse zijde voor de ‘Nakba’, de ramp van de vlucht van Palestijnen na de oprichting van de staat Israël in 1948, en de gevolgen daarvan.

Bovendien heeft de Auschwitz-herdenking een universele betekenis: in de naam van de menselijke waardigheid samen strijden tegen racisme en discriminatie, schending van mensenrechten en misdaden tegen de menselijkheid door wie ook gepleegd.

De Auschwitz-herdenking vindt plaats op zondag 25 januari bij het Auschwitz-monument in het Wertheimpark te Amsterdam.
Voor meer informatie: www.auschwitz.nl.