Voor het kweken van gevoel van betrokkenheid bij de samenleving en wat er in de samenleving omgaat is voorlichting onontbeerlijk. Door het geven van informatie kan betrokkenheid van de individu en de organisaties bij de besluitvorming over beleid en de uitvoering ervan vergroot worden.

De voorlichting aan etnische groepen moet gaan over al die informatie die ertoe bijdraagt dat de toegang van de migranten tot het bestuur, arbeid, inkomen, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, subsidies etc. etc. vergroot wordt. RMMN streeft naar wederzijdse voorlichting over elkaars achtergronden en culturen. Voor integratie is goede wederzijdse informatie uitwisseling een vereiste. Voor het realiseren van goede informatie uitwisseling zal RMMN de volgende activiteiten ondernemen:

het stimuleren van de organisaties om voorlichting en informatie bijeenkomsten te organiseren.

het uitgeven van Arabische en Nederlandstalige informatiefolders over actueel belangrijke onderwerpen.

Informatieboek over maatschappelijke aangelegenheden.