Bij het zoeken naar oplossingen voor de maatschappelijke en culturele problemen van de Marokkaanse moskeebezoeker in Nederland zal RMMN open zijn voor samenwerking met professionele instellingen.

Daarnaast zal RMMN trachten verschillende maatschappelijke problemen van de Marokkaanse moskee gemeenschap door middel van enquêtes aan het licht te brengen. Aan de hand van deze bevindingen van het onderzoek of enquête zullen de betreffende instanties door middel van rapportages etc. geadviseerd bij het zoeken naar oplossingen.

Bijzondere aandacht zal RMMN schenken voor samenwerking met universiteiten en onderzoekers. In de te organiseren conferenties en symposia over verschillende onderwerpen zal de problemen van Marokkaanse moskeeën gemeenschap onder de loep worden genomen.