RMMN heeft het doel een netwerk te vormen tussen de aangesloten organisaties. In de korte periode van het bestaan van de RMMN is tussen de aangesloten organisaties en de Federatie een zeer grote netwerk tot stand gebracht. In deze netwerk kunnen de jongeren afdelingen en vrouwenafdelingen enz. met elkaar in contact en overleg treden voor de organisatie van specifieke activiteiten.