RMMN stelt groot belang in de deskundigheid van de kader. Het is zeer belangrijk dat de bestuurders van lokale en landelijk werkende organisaties beschikken over de kennis en bestuurlijke vaardigheden. Alleen door middel van deskundig kader kunnen de doelstellingen van RMMN gerealiseerd worden.

Hierdoor hecht de RMMN grote waarde aan de organisatie en uitvoering kadertrainingsactiviteiten. RMMN stimuleert de aangesloten organisaties om ieder jaar de kadertrainingen en cursussen uit te voeren. Voor de uitvoering van de kadercursussen en trainingen kunnen de aangesloten organisaties steun krijgen van RMMN bij het zoeken naar een docent, leermateriaal en andere benodigdheden.

RMMN zelf organiseert regelmatig kadertraining, weekendkampen ten behoeve van bestuurders van aangesloten organisaties. RMMN biedt de aangesloten organisatie ook de mogelijkheid om actieve vrijwilligers en kaderleden van organisaties stage en werkervaring te geven door deze te in te laten werken.