RMMN zal zich op landelijk niveau inzetten voor de maatschappelijke problemen van de moskeeën in Nederland. De isolement en de achtergestelde maatschappelijke positie heeft tot gevolg dat de Marokkaanse moskeeën zich niet voldoende kunnen ontplooien.

RMMN is voorstander van een openlijke discussie waarin dit probleem wordt besproken. De hoofddoek is voor een Marokkaanse moslimvrouw geen belemmering om activiteiten buiten het huis te ondernemen en te solliciteren. Een openlijke discussie zal de vooroordelen op dit punt uitschakelen en meer begrip tot stand brengen. In haar organisatie schenkt de RMMN speciale aandacht aan de deelname van de Marokkaanse moslimvrouwen aan het bestuur. Het beleid van de RMMN is erop gericht dat de vrouwen geen belemmering ondervinden bij het toetreden aan het bestuur of een afdeling van de federatie. Om deze doelstelling te bewerkstelligen heeft het bestuur van RMMN een speciale vrouwen commissie tot stand om naar wens de activiteiten onder vrouwen uit te voren.