RMMN

Islamisten: boemannen of eigenlijk gewoon mensen?

Tijdens de alleenheerschappijen van de verdreven Arabische dictators hadden de islamisten het zwaar te verduren. Onderdrukking, arrestaties en militaire processen waren aan de orde van de dag. Daarnaast werd er alles aan gedaan om via de media een beeld te schetsen dat islamisten de ware boemannen in de samenleving waren.
Mubarak, Ghadaffi, Ben Ali, allemaal zeiden ze hetzelfde. Het is of wij of de islamisten. Met ons krijg je rust in de regio. Kies je voor de islamisten, dan gaat de regio terug naar de middeleeuwen.

Verontrustende toename geweldsincidenten tegen Moskeeën

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) zijn zeer verontrust over de recente toename van het aantal brandstichtingen, bekladdingen en bedreigingen van Marokkaanse Moskeeën. Het SMN en de RMMN gaan samenwerken aan een verscherpt toezicht op Moskeeën. Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) zijn zeer verontrust over de recente toename van het aantal brandstichtingen, bekladdingen en bedreigingen van Marokkaanse Moskeeën. Het SMN en de RMMN gaan samenwerken aan een verscherpt toezicht op Moskeeën om de veiligheid van moskeegangers zoveel mogelijk te garanderen en roepen de autoriteiten op een actieve bijdrage te leveren aan het bestrijden van dit geweld. Ook roepen zij moskeebestuurders op om van elk incident melding te doen bij de politie en het antidiscriminatiebureau in hun stad of regio.

Tien jaar na het keerpunt

Islamofobie is een bedreiging voor een veilige samenleving, betoogt Yahia Bouyafa, Voorzitter Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland, bij de herdenking van 9/11. Zoeken van toenadering en het aangaan van een kritische maar respectvolle discussie met elkaar. moeten voorkomen dat dat er ooit weer een 9/11 zal zijn!

De trukendoos raakt leeg

Jarenlang heeft de heer Abdelghafour Ahalli zich jegens tegenstanders kunnen bedienen van z’n aloude dooddoener, namelijk dat de desbetreffende Nederlands-Marokkaanse opponent zou handelen in opdracht van het regime in Rabat. Aldus was in één beweging de tegenstander geneutraliseerd én de reputatie van Ahalli als strijder voor een vrijzinnige diaspora en een vrij Marokko versterkt. Nu hij zijn pijlen heeft gericht op de Raad van Marokkaanse Moskeeën, die hij eveneens van collaboratie met het regime beschuldigt, komt duidelijk aan het licht dat deze truc van de heer Ahalli zijn effect heeft verloren.

Nederlandse moskeeorganisaties willen Koptische kerken beschermen

De Nederlandse Moslim Raad (NMR), De Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland en De Federatie Islamitische Organisaties (FION) bieden de drie kerken voor Christelijke Kopten bescherming aan. Dat laten zij in een persbericht weten.

Voorzitter AbdelMajid Khairoun van NMR en voorzitter Yahia Bouyafa van FION, tevens voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), gaan organiseren dat moslims klaar staan om de drie kerken in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven te bewaken tegen de dreiging van Al Qaida.

Bovendien roepen zij alle moslims op, jong en oud, man en vrouw, de dreiging luid en duidelijk te veroordelen: ‘Juist wij moeten dit doen, omdat Al Qiaada stelt in naam van de Islam te handelen. Christelijke kopten, wij en trouwens alle Nederlanders hebben juist dezelfde vijanden: de terroristen. Hoogste tijd om dit luid duidelijk te maken. Bij de gedachte dat Christelijke Kopten hier in Nederland worden aangevallen, kunnen wij niet meer slapen.’

Khairoun en Bouyafa’s aanbod volgt op hen oproep van enkele dagen geleden aan het Egyptische volk om als moslims en Christenen zich gezamenlijk te verweren tegen terreur.

Zij veroordeelden toen de bomaanslag op Nieuwjaarsnacht in Alexandrië, gericht tegen de Koptische kerk. Zij zochten toen ook al contact met de Koptische kerken in Nederland. Het Koptisch kerstfeest wordt gevierd op 7 januari.

Bron: persbericht

De drie kerken in Nederland staan samen met vele andere koptische kerken in Europese landen en Egypte op de website Shumukh al-Islam. Daar wordt opgeroepen bomaanslagen te plegen op kerken tijdens het koptische kerstfeest, vrijdag. Ook de al-Qissiddinkerk in Alexandrië in Egypte, waar zaterdag zeker 21 mensen omkwamen door een bomaanslag, stond op die lijst.

In totaal zijn er zeven koptische orthodoxe kerken in Nederland. De pastoor van de koptische orthodoxe kerk in Amsterdam laat het ANP weten een e-mail te hebben ontvangen met het aanbod. Het bestuur heeft een e-mail teruggestuurd om te bedanken. Het neemt het voorstel ,,serieus in overweging”

Herdenk Auschwitz

Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) en de Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) roepen Marokkaans-Nederlandse moslims en niet-moslims in de naam van vrede, respect en solidariteit op om as. zondag 25 januari aanwezig te zijn bij de Auschwitz-herdenking in Amsterdam.

Moslimorganisaties laken uitspraken Gänswein

De recente uitspraken van de privé-secretaris van paus Benedictus XVI , Georg Gänswein, over de islam in Europa, heeft bij een aantal moslimorganisaties in Nederland tot kritische reacties geleid.