Blog

Islamisten: boemannen of eigenlijk gewoon mensen?

Tijdens de alleenheerschappijen van de verdreven Arabische dictators hadden de islamisten het zwaar te verduren. Onderdrukking, arrestaties en militaire processen waren aan de orde van de dag. Daarnaast werd er alles aan gedaan om via de media een beeld te schetsen dat islamisten de ware boemannen in de samenleving waren.
Mubarak, Ghadaffi, Ben Ali, allemaal zeiden ze hetzelfde. Het is of wij of de islamisten. Met ons krijg je rust in de regio. Kies je voor de islamisten, dan gaat de regio terug naar de middeleeuwen.

Verontrustende toename geweldsincidenten tegen Moskeeën

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) zijn zeer verontrust over de recente toename van het aantal brandstichtingen, bekladdingen en bedreigingen van Marokkaanse Moskeeën. Het SMN en de RMMN gaan samenwerken aan een verscherpt toezicht op Moskeeën. Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) zijn zeer verontrust over de recente toename van het aantal brandstichtingen, bekladdingen en bedreigingen van Marokkaanse Moskeeën. Het SMN en de RMMN gaan samenwerken aan een verscherpt toezicht op Moskeeën om de veiligheid van moskeegangers zoveel mogelijk te garanderen en roepen de autoriteiten op een actieve bijdrage te leveren aan het bestrijden van dit geweld. Ook roepen zij moskeebestuurders op om van elk incident melding te doen bij de politie en het antidiscriminatiebureau in hun stad of regio.

Tien jaar na het keerpunt

Islamofobie is een bedreiging voor een veilige samenleving, betoogt Yahia Bouyafa, Voorzitter Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland, bij de herdenking van 9/11. Zoeken van toenadering en het aangaan van een kritische maar respectvolle discussie met elkaar. moeten voorkomen dat dat er ooit weer een 9/11 zal zijn!